Ta đã biết DNS dùng để ánh xạ tên miền như “example.com” thành địa chỉ IP như “192.0.2.1”. Để ánh xạ tên miền thành địa chỉ IP ta sẽ cần máy chủ DNS thông qua dịch vụ DNS hoặc tường lửa (firewalls). Tuy nhiên, bạn có thể cấu hình ánh xạ tên máy chủ đến địa chỉ tĩnh trên các thiết bị Cisco bằng cách sử dụng các bản ghi ánh xạ tên (host mapping).

Cách ánh xạ tên máy chủ (Hostname) thành địa chỉ IP khi không có máy chủ DNS

Dưới đây là cách thực hiện điều này thông qua cấu hình tĩnh trên router hoặc switch Cisco:

1. Sử dụng bản ghi tĩnh trong bộ nhớ cục bộ (Local Memory) của thiết bị:

Đầu tiên, bạn cần truy cập vào chế độ cấu hình của router hoặc switch Cisco bằng cách sử dụng giao diện dòng lệnh (CLI – Command Line Interface).

Sau đó, sử dụng lệnh sau để thêm bản ghi ánh xạ tên:

ip host <hostname> <ip-address>

Trong đó:

  • <hostname> là tên của máy chủ bạn muốn ánh xạ.
  • <ip-address> là địa chỉ IP tĩnh mà bạn muốn gán cho tên máy chủ.

Ví dụ: Nếu bạn muốn ánh xạ tên máy chủ “server1” đến địa chỉ IP 192.168.1.10, bạn sẽ sử dụng lệnh:

ip host server1 192.168.1.10

Bạn có thể thêm nhiều bản ghi ánh xạ tên bằng cách lặp lại quá trình này cho mỗi máy chủ.

2. Kiểm tra và lưu cấu hình:

Sau khi thêm các bản ghi ánh xạ tên, bạn cần kiểm tra cấu hình để đảm bảo rằng mọi thứ đã được cấu hình đúng.

Sử dụng lệnh show running-config để xem cấu hình hiện tại và đảm bảo rằng các bản ghi ánh xạ tên đã được thêm vào.

Lưu cấu hình bằng lệnh write memory để đảm bảo rằng các thay đổi sẽ được lưu lại sau khi khởi động lại thiết bị.

3. Ta có thể sử dụng lệnh show hosts để hiển thị bản ghi ánh xạ tên máy chủ đến địa chỉ IP trên router hoặc switch Cisco.

Router# show hosts
Default domain is not set
Name/address lookup uses domain service
Codes: UN - unknown, EX - expired, OK - OK, ?? - revalidate
temp - temporary, perm - permanent
NA - Not Applicable None - Not defined
Host Port Flags Age Type Address(es)
server1 None OK 13 DYNAMIC 192.168.1.10

Trong đó:

  • Host là tên của máy chủ đã được ánh xạ.
  • Port là cổng kết nối (nếu có).
  • Flags chỉ trạng thái của bản ghi ánh xạ.
  • Age là thời gian tồn tại của bản ghi.
  • Type chỉ loại bản ghi.
  • Address(es) là địa chỉ IP tương ứng với tên máy chủ.

Mong rằng bài viết này, hữu ích cho các bạn đang tìm hiểu cách cấu hình DNS!

Thông Tin Về Tác Giả

Tổng Biên Tập at Thiết Bị Mạng Giá Rẻ | Website

Nguyễn Thành Hợp là một chuyên gia về lĩnh vực thiết bị mạng, viễn thông gần 10 năm kinh nghiệm với nhiều chứng chỉ chất lượng như CCNA 200-301, CCNP, CCDA, CCDP,... do Cisco cung cấp. Sở thích cá nhân là khám phá những kiến thức mới mẻ về công nghệ nói chung và đặc biệt là liên quan đến lĩnh vực mạng!