Khi đã có một mạng WiFi ta sẽ cần phải cài đặt WiFi với các bước cấu hình đơn giản. Cài đặt WiFi gồm các công việc sau:

  • Đổi tên mạng WiFi.
  • Đổi mật khẩu mạng WiFi.
  • Bật bảo mật mạng WiFi với WPA2/WPA3.

Đây là những công việc cơ bản nhất cần phải làm để cài đặt WiFi. Bởi vì có rất nhiều thiết bị phát WiFi khác nhau, hãng khác nhau. Cách cài đặt ở mỗi thiết bị có thể sẽ khác. Tuy nhiên, chúng đều khác giống nhau. Vì vậy bạn cần phải nắm được các thông tin chính, nòng cốt và áp dụng cho mọi trường hợp.

1. Đăng nhập vào trang quản trị thiết bị WiFi

Mọi cấu hình và cài đặt WiFi đều có thể thực hiện trên giao diện quản trị. Tất cả các hãng, các thiết bị đều có trang quản trị chung. Ta có thể đăng nhập vào trang này trên các trình duyệt. Dưới đây là cách đề đăng nhập chung:

  • Truy cập vào trình duyệt web (chorme, firefox, safari,…).
  • Nhập địa chỉ IP của thiết bị vào thanh địa chỉ (URL).
  • Đăng nhập tài khoản và mật khẩu.

hình ảnh hướng dẫn đăng nhập vào trang quản trị wifi

Như vậy, để đăng nhập ta cần phải biết địa chỉ IP của thiết bị, tài khoản và mật khẩu để đăng nhập. Trong đó:

  • Địa chỉ IP thường là 192.168.1.1 hoặc 192.168.0.1. Trong trường hợp không biết chính xác, hãy mở máy tính vào CMD và gõ lệnh “ipconfig” và tìm kết quả địa chỉ IP ở dòng Gateway.
  • Tài khoản và mật khẩu mặc định đều là “admin”.

Các thông tin cần thiết này thường được ghi dưới nhãn ở mặt sau của Router WiFi, cục phát WiFi hay Modem WiFi.

hình ảnh thông tin đăng nhập trang quản trị ở mặt sau wifi

2. Đổi tên mạng WiFi

Tại trang giao diện quản lý:

Tìm “Wireless Setup” > chọn “SSID” > chọn “SSID Name” để đổi tên > chọn “Apply.

hình ảnh hướng dẫn đổi tên wifi

3. Đổi mật khẩu WiFi

Tại trang giao diện quản lý:

Chọn “Wireless” > “Security” > “Password”. Nhập mật khẩu mới và lưu thay đổi.

hình ảnh hướng dẫn đổi mật khẩu wifi

4. Bật WPA2/WPA3

Tại trang giao diện quản lý:

Chọn “Wireless” > “Security” > “WPA3-Personal”. Nhập mật khẩu bảo mật (còn gọi là Pre-shared Key hoặc PSK) nhấn Save.

hình ảnh hướng dẫn bật WPA3 trên WiFi

Trên đây là các điều cơ bản để cài đặt một mạng WiFi mới. Mình sẽ chỉ hướng dẫn những thứ cơ bản trước. Còn những vấn đề nâng cao hơn như cấu hình DHCP hay QoS thì sẽ không để cập đến trong bài này!

Thông Tin Về Tác Giả

Tổng Biên Tập at Thiết Bị Mạng Giá Rẻ | Website | + posts

Nguyễn Thành Hợp là một chuyên gia về lĩnh vực thiết bị mạng, viễn thông gần 10 năm kinh nghiệm với nhiều chứng chỉ chất lượng như CCNA 200-301, CCNP, CCDA, CCDP,... do Cisco cung cấp. Sở thích cá nhân là khám phá những kiến thức mới mẻ về công nghệ nói chung và đặc biệt là liên quan đến lĩnh vực mạng!