Google chiếm lượng lớn địa chỉ IP công cộng. Nhiều địa chỉ IP của Google giúp hỗ trợ tìm kiếm và các dịch vụ internet như máy chủ DNS. Ngoài ra, Google cũng sử dụng rất nhiều máy chủ để xử lý yêu cầu truy cập web và dịch vụ của mình.

Dải địa chỉ IP của Google.com

hình ảnh địa chỉ IP google

Địa chỉ IPv4 của Goolge:

 • 64.233.160.0 – 64.233.191.255
 • 66.102.0.0 – 66.102.15.255
 • 66.249.64.0 – 66.249.95.255
 • 72.14.192.0 – 72.14.255.255
 • 74.125.0.0 – 74.125.255.255
 • 209.85.128.0 – 209.85.255.255
 • 216.239.32.0 – 216.239.63.255
 • 64.18.0.0 – 64.18.15.255
 • 108.177.8.0 – 108.177.15.255
 • 172.217.0.0 – 172.217.31.255
 • 173.194.0.0 – 173.194.255.255
 • 207.126.144.0 – 207.126.159.255
 • 216.58.192.0 – 216.58.223.255

Dải địa chỉ IPv6 của Google:

 • 2001:4860:4000:0:0:0:0:0 – 2001:4860:4fff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
 • 2404:6800:4000:0:0:0:0:0 – 2404:6800:4fff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
 • 2607:f8b0:4000:0:0:0:0:0 – 2607:f8b0:4fff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
 • 2800:3f0:4000:0:0:0:0:0 – 2800:3f0:4fff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
 • 2a00:1450:4000:0:0:0:0:0 – 2a00:1450:4fff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
 • 2c0f:fb50:4000:0:0:0:0:0 – 2c0f:fb50:4fff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

Lưu ý: danh sách trên chưa hẳn là đã đầy đủ. Bởi vì google sử dụng rất nhiều địa chỉ IP và không thể tìm thấy hết được. Hơn nữa, tùy vào sự mở rộng của Google số lượng địa chỉ IP sẽ tăng lên.

Xem thêm bài viết: Phân biệt IPv4 và IPv6

Địa chỉ IP DNS của Google

 • Google Public DNS IPv4: 8.8.8.8 và 8.8.4.4
 • Google Public DNS IPv6: 2001:4860:4860::8888 và 2001:4860:4860::8844

Đây là địa chỉ IP của Google Public DNS. Bạn có thể sử dụng các địa chỉ này để cấu hình máy tính của mình sử dụng Google Public DNS thay vì máy chủ DNS của ISP của bạn.

Địa chỉ IP Google BOT

Google BOT là trình thu thập dữ liệu web tự động của Google, được sử dụng để thu thập thông tin và lập chỉ mục các trang web cho Google Tìm kiếm. Google BOT sử dụng nhiều dải địa chỉ IP khác nhau, thay đổi thường xuyên.

Dưới đây là một số dải địa chỉ IP Google BOT phổ biến:

 • 64.233.160.0/24
 • 64.233.176.0/24
 • 64.233.192.0/24

Các dải địa chỉ IP của Google Bot:

 • 64.68.90.1 – 64.68.90.255
 • 64.233.173.193 – 64.233.173.255
 • 66.249.64.1 – 66.249.79.255
 • 216.239.33.96 – 216.239.59.128

Để tìm địa chỉ IP của Google

Cách đơn giản nhất là sử dụng CMD và gõ lệnh nslookup google.com . Tuy nhiên kết quả trả về nó sẽ chỉ là một địa chỉ IP công cộng của Google từ các máy chủ định danh trực tuyến.

Thông Tin Về Tác Giả

Tổng Biên Tập at Thiết Bị Mạng Giá Rẻ | Website | + posts

Nguyễn Thành Hợp là một chuyên gia về lĩnh vực thiết bị mạng, viễn thông gần 10 năm kinh nghiệm với nhiều chứng chỉ chất lượng như CCNA 200-301, CCNP, CCDA, CCDP,... do Cisco cung cấp. Sở thích cá nhân là khám phá những kiến thức mới mẻ về công nghệ nói chung và đặc biệt là liên quan đến lĩnh vực mạng!