Bài trước ta đã đi vào cách để cấu hình Frame Relay trong kết nối điểm – điểm (P2P). Vậy nếu ta cần kết nối nhiều điểm cuối khác nhau thì ta phải xử lý cấu hình như thế nào? Cách cấu hình có thay đổi nhiều không? Trong bài này ta sẽ đi vào cách cấu hình Frame Relay Point-to-MultiPoint (nhiều điểm).

Đầu tiên, ta cần phải biết cấu hình Frame Relay Point-to-MultiPoint có gì khác với Point-To-Point:

 • Trong cấu hình P2MP, một điểm cuối (hoặc router) có thể kết nối với nhiều điểm cuối khác nhau thông qua một kết nối Frame Relay duy nhất.
 • Mỗi điểm cuối trong mạng P2MP được ánh xạ với một DLCI duy nhất.
 • Cấu hình P2MP thường được sử dụng trong các kịch bản mạng nơi một router cần kết nối với nhiều vùng hoặc vị trí khác nhau.
 • Trong cấu hình P2MP, bạn cấu hình một kết nối Frame Relay trên một giao diện truyền thông trên router và ánh xạ mỗi điểm cuối với một DLCI duy nhất.
 • P2MP thích hợp cho các mạng phân tán hoặc các kịch bản kết nối mạng phức tạp hơn với nhiều điểm cuối.
Minh họa cách Frame-Relay Point-to-MultiPoint
Minh họa cách Frame-Relay Point-to-MultiPoint

Các bước cấu hình Frame Relay Point-to-MultiPoint

1. Xác định DLCI (Data Link Connection Identifier):

Xác định DLCI cho mỗi kết nối Frame Relay P2MP. Mỗi DLCI sẽ đại diện cho một kết nối giữa một router và switch Frame Relay.

2. Cấu hình ánh xạ DLCI:

Ánh xạ DLCI với giao diện đích trên switch hoặc router Frame Relay. Điều này cho phép switch hoặc router biết cách chuyển tiếp khung Frame Relay đến các điểm cuối đích.

3. Cấu hình giao diện kết nối:

Cấu hình giao diện kết nối với các router hoặc thiết bị khác trong mạng Frame Relay.

Sử dụng cấu hình frame-relay map để ánh xạ DLCI với các địa chỉ IP của các router trong mạng.

4. Kiểm tra và xác nhận cấu hình:

Sử dụng lệnh show frame-relay map để xác nhận các ánh xạ DLCI.

Kiểm tra lại cấu hình để đảm bảo rằng DLCI đã được ánh xạ đúng và giao diện đã được cấu hình đúng cách.

Ví dụ cấu hình Frame Relay Point-to-MultiPoint

Dưới đây là một ví dụ về yêu cầu và cách thực hiện cấu hình Frame-Relay Point-to-Multipoint (P2MP) giữa một switch Frame-Relay và ba router A, B và C:

Yêu cầu:

 • Thiết lập một mạng Frame-Relay Point-to-Multipoint (P2MP) giữa một switch Frame-Relay và ba router A, B và C.
 • Sử dụng DLCI 102 để kết nối với Router A, DLCI 103 để kết nối với Router B và DLCI 104 để kết nối với Router C.
 • Cấu hình switch Frame-Relay làm thiết bị DCE.

Cách thực hiện:

1. Cấu hình trên Switch Frame-Relay:

Switch(config)# interface serial 0/0
Switch(config-if)# encapsulation frame-relay
Switch(config-if)# frame-relay intf-type dce
Switch(config-if)# clock rate 128000
Switch(config-if)# frame-relay route 102 interface serial0/1 201
Switch(config-if)# frame-relay route 103 interface serial0/1 202
Switch(config-if)# frame-relay route 104 interface serial0/1 203

Giải thích lệnh trên:

 • interface serial 0/0: Chọn giao diện serial trên switch Frame-Relay.
 • encapsulation frame-relay: Thiết lập encapsulation cho giao diện là Frame-Relay.
 • frame-relay intf-type dce: Thiết lập giao diện là loại DCE.
 • clock rate 128000: Thiết lập tốc độ truyền dẫn cho giao diện serial.
 • frame-relay route [DLCI] interface [interface] [DLCI]: Ánh xạ DLCI với các giao diện và DLCI tương ứng trên router A, B và C.

2. Cấu hình trên Router A:

Router_A(config)# interface serial 0/0
Router_A(config-if)# encapsulation frame-relay
Router_A(config-if)# frame-relay map ip <địa chỉ IP Switch Frame-Relay> 201 broadcast

3. Cấu hình trên Router B:

Router_B(config)# interface serial 0/0
Router_B(config-if)# encapsulation frame-relay
Router_B(config-if)# frame-relay map ip <địa chỉ IP Switch Frame-Relay> 202 broadcast

4. Cấu hình trên Router C:

Router_C(config)# interface serial 0/0
Router_C(config-if)# encapsulation frame-relay
Router_C(config-if)# frame-relay map ip <địa chỉ IP Switch Frame-Relay> 203 broadcast

Kết quả:

 • Một mạng Frame-Relay Point-to-Multipoint đã được thiết lập giữa switch Frame-Relay và ba router A, B và C.
 • Giao diện trên switch Frame-Relay được cấu hình làm thiết bị DCE để cung cấp xung điều khiển.
 • Dữ liệu có thể được truyền giữa switch Frame-Relay và mọi router A, B và C thông qua các kết nối Frame-Relay đã cấu hình.

Mong rằng qua bài viết này bạn đã hiểu rõ được cách cấu hình Frame Relay!

Thông Tin Về Tác Giả

Tổng Biên Tập at Thiết Bị Mạng Giá Rẻ | Website | + posts

Nguyễn Thành Hợp là một chuyên gia về lĩnh vực thiết bị mạng, viễn thông gần 10 năm kinh nghiệm với nhiều chứng chỉ chất lượng như CCNA 200-301, CCNP, CCDA, CCDP,... do Cisco cung cấp. Sở thích cá nhân là khám phá những kiến thức mới mẻ về công nghệ nói chung và đặc biệt là liên quan đến lĩnh vực mạng!