Các thiết bị của Cisco thường có bốn loại bộ nhớ được sử dụng cho các mục đích khác nhau. Bốn loại này là:

  • ROM (Bộ nhớ chỉ đọc) – lưu trữ chương trình khởi động được sử dụng để khởi tạo quá trình khởi động. Đây là loại bộ nhớ chỉ đọc nên không thể thay đổi được.
  • RAM (Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên) – cấu hình đang chạy và bảng định tuyến của thiết bị được lưu trữ tại đây. Loại bộ nhớ này sẽ mất nội dung khi thiết bị được khởi động lại.
  • Bộ nhớ Flash – được sử dụng để lưu trữ hình ảnh phần mềm iOS. Cũng có thể được sử dụng để lưu trữ các tệp khác, ví dụ như tệp cấu hình sao lưu. Giữ lại nội dung của nó ngay cả sau khi thiết bị được khởi động lại.
  • NVRAM (RAM không biến đổi) – thường được sử dụng để lưu trữ tệp cấu hình khởi động. Loại bộ nhớ này vẫn giữ lại nội dung của nó ngay cả sau khi thiết bị bị tắt nguồn hoặc khởi động lại.

Thông Tin Về Tác Giả

Tổng Biên Tập at Thiết Bị Mạng Giá Rẻ | Website | + posts

Nguyễn Thành Hợp là một chuyên gia về lĩnh vực thiết bị mạng, viễn thông gần 10 năm kinh nghiệm với nhiều chứng chỉ chất lượng như CCNA 200-301, CCNP, CCDA, CCDP,... do Cisco cung cấp. Sở thích cá nhân là khám phá những kiến thức mới mẻ về công nghệ nói chung và đặc biệt là liên quan đến lĩnh vực mạng!