MTU (Maximum Transmission Unit) đóng vai trò quan trọng trong việc định rõ giới hạn về kích thước của các gói tin mà một hệ thống có thể chuyển tiếp mà không cần phải phân mảnh. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá chi tiết về khái niệm MTU, vai trò của nó trong quá trình truyền tải dữ liệu, và tầm quan trọng của việc cấu hình MTU đúng đắn để tối ưu hiệu suất mạng.

MTU là gì?

MTU là một khái niệm trong mạng máy tính chỉ định kích thước tối đa của gói tin mà một giao thức lớp liên kết dữ liệu có thể chuyển tiếp mà không cần phải chia nhỏ hay phân mảnh. MTU được đo bằng byte và thường được thiết lập tùy chỉnh cho từng giao thức hoặc mạng cụ thể.

Khi một gói tin được tạo ra và gửi đi trong mạng, kích thước của nó không thể lớn hơn MTU của đường truyền mà nó đi qua. Nếu kích thước của gói tin vượt quá MTU của đường truyền, gói tin đó sẽ bị phân mảnh thành các phần nhỏ hơn để phù hợp với MTU. Quá trình này được gọi là phân mảnh gói tin.

quá trình phân mảnh gói tin với MTU
quá trình phân mảnh gói tin với MTU

Việc thiết lập MTU phù hợp là quan trọng để đảm bảo hiệu suất và độ tin cậy của mạng. Nếu MTU được đặt quá nhỏ, có thể dẫn đến hiện tượng phân mảnh quá mức, làm giảm hiệu suất mạng. Ngược lại, MTU quá lớn có thể gây ra các vấn đề liên quan đến việc truyền gói tin qua các đường truyền có MTU nhỏ hơn.

Trong quá trình giao tiếp mạng, các thiết bị như Router và Switch có thể thực hiện quá trình điều chỉnh MTU tự động, được gọi là MTU Path Discovery, để đảm bảo việc truyền gói tin mà không cần phân mảnh.

Khả năng áp dụng MTU

MTU áp dụng rộng rãi cho các giao thức truyền thông và các lớp mạng. MTU được xác định dưới dạng byte hoặc octet, đại diện cho kích thước lớn nhất của một PDU (Protocol Data Unit) mà lớp đó có thể chuyển tiếp.

Đầu tiên, MTU được áp dụng trong các tiêu chuẩn và giao thức truyền thông. Ví dụ, trong mạng Ethernet, kích thước MTU thường được cố định là 1500 byte. Các tiêu chuẩn này giúp định rõ kích thước tối đa của các gói tin mà hệ thống có thể chuyển tiếp mà không cần phải phân mảnh.

kích thước MTU

Ngoài ra, MTU cũng áp dụng cho các lớp mạng, như IP (Internet Protocol). Các giao diện truyền thông như NIC (Network Interface Card) hoặc cổng nối dây thường có thông số MTU kèm theo. Điều này cho phép hệ thống quản lý kích thước gói tin dựa trên yêu cầu cụ thể của mạng hoặc ứng dụng.

Cuối cùng, MTU cũng có khả năng áp dụng linh hoạt cho các hệ thống đặc biệt như các liên kết điểm đến điểm. Trong trường hợp này, MTU có thể được quyết định tại thời điểm kết nối, giúp tối ưu hóa truyền dẫn dữ liệu trên các liên kết này.

Khi kích thước MTU lớn hơn và nhỏ hơn

Khi MTU nhỏ hơn hoặc lớn hơn giá trị thông thường, có một số vấn đề có thể xảy ra:

 • MTU nhỏ hơn: Nếu MTU quá nhỏ so với kích thước thực của gói tin mà cần truyền, gói tin sẽ bị phân mảnh thành các phần nhỏ hơn để phù hợp với MTU. Quá trình này tạo ra overhead và có thể làm giảm hiệu suất mạng. Nếu MTU quá nhỏ, gói tin cần phải được chia thành nhiều phần và gửi đi dưới dạng các gói tin nhỏ hơn, dẫn đến tăng chi phí và độ trễ trong việc truyền dẫn dữ liệu.
 • MTU lớn hơn: Nếu MTU quá lớn so với khả năng xử lý của thiết bị mạng hoặc các đường truyền mạng, gói tin có thể không thể được truyền đi hoặc có thể bị phân mảnh khi gặp các đường truyền có MTU nhỏ hơn. Điều này có thể dẫn đến việc giảm hiệu suất và tăng độ trễ trong mạng.

Do đó, vệc thiết lập MTU phù hợp là quan trọng để đảm bảo hiệu suất và độ tin cậy của mạng. Nó cần được điều chỉnh sao cho phù hợp với yêu cầu và hạn chế của mạng hoặc giao thức cụ thể mà bạn đang sử dụng.

Giao thức IP và MTU

Giao thức Internet (IP) đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý và truyền dẫn dữ liệu giữa các thiết bị. Để hiểu cách IP thực hiện nhiệm vụ này và vấn đề liên quan đến MTU, hãy xem xét quy trình dưới đây:

Khi một thiết bị muốn gửi dữ liệu đến một thiết bị khác trên mạng, nó sẽ chia dữ liệu thành các phần nhỏ hơn gọi là gói tin. Mỗi gói tin có thông tin về địa chỉ nguồn và địa chỉ đích để hướng dẫn việc định tuyến trong mạng. Tuy nhiên, kích thước của mỗi gói tin cần phải tuân theo MTU của mạng, tức là giới hạn tối đa về kích thước một gói tin có thể có.

Nếu kích thước của một gói tin vượt quá MTU của mạng, gói tin sẽ được phân mảnh thành các phần nhỏ hơn. Quá trình phân mảnh này diễn ra ở lớp internet (IP layer), và các phần nhỏ này được gửi đi một cách độc lập. Khi đến đích, các phần này sẽ được tái lập thành gói tin ban đầu. Tuy nhiên, nếu một phần nhỏ của gói tin bị mất trong quá trình truyền dẫn, toàn bộ gói tin sẽ bị mất, điều này có thể xảy ra nếu mạng loại bỏ bất kỳ phần nào của gói tin phân mảnh.

Điều quan trọng là máy chủ cần có khả năng xử lý các gói dữ liệu ít nhất với kích thước là 576 byte (đối với IPv4) hoặc 1280 byte (đối với IPv6), nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của gói tin trong mạng. Điều này đặt ra một yêu cầu về khả năng xử lý và phản hồi của các thiết bị trong mạng, nhất là trong môi trường mạng có kích thước gói tin đặc biệt nhỏ.

Kích thước MTU thông thường

Phương tiện truyền thông Kích thước MTU
Ethernet 1500 byte
Wi-Fi 1500 byte
DSL 1492 byte
PPPoE 1492 byte
Frame Relay 1600 byte hoặc 4470 byte
ATM 9180 byte hoặc 4470 byte
GPRS 1500 byte hoặc thấp hơn
3G/4G 1500 byte hoặc thấp hơn

MTU Path Discovery

MTU Path Discovery là quá trình tự động được thực hiện bởi các thiết bị mạng như router và switch để tìm ra kích thước MTU lớn nhất có thể được sử dụng trên một đường truyền mà không cần phải phân mảnh gói tin. Quá trình này giúp đảm bảo hiệu suất và độ tin cậy của việc truyền dữ liệu trong mạng.

MTU Path Discovery

Dưới đây là các bước chi tiết của quá trình MTU Path Discovery:

 • Khi một gói tin được gửi đi từ một thiết bị trong mạng, nó có thể gặp phải một số đoạn truyền dẫn trong mạng có kích thước MTU nhỏ hơn.
 • Thiết bị gửi gói tin đi kèm với cờ DF (Don’t Fragment) được thiết lập, cho biết rằng gói tin không được phép phân mảnh.
 • Khi gói tin đến một đoạn truyền dẫn có MTU nhỏ hơn kích thước của gói tin, đoạn này sẽ từ chối gói tin và gửi lại một tin nhắn ICMP “Packet Too Big” cho thiết bị nguồn.
 • Thiết bị nguồn nhận được tin nhắn ICMP “Packet Too Big” và biết được rằng kích thước của gói tin vượt quá MTU của một đoạn truyền dẫn cụ thể.
 • Thiết bị nguồn giảm kích thước của gói tin và gửi lại gói tin với kích thước nhỏ hơn. Quá trình này lặp lại cho đến khi gói tin có thể được truyền qua mạng mà không cần phân mảnh.
 • Khi gói tin được truyền thành công qua mạng, thiết bị nguồn xác định kích thước của gói tin mà không gặp phải phân mảnh. Kích thước này được coi là MTU lớn nhất có thể sử dụng trên đường truyền đó.

Qua các bước trên, quá trình MTU Path Discovery cho phép các thiết bị trong mạng tự động tìm ra MTU lớn nhất có thể sử dụng trên mỗi đường truyền, giúp đảm bảo việc truyền gói tin mà không cần phải phân mảnh, từ đó tăng hiệu suất và độ tin cậy của mạng.

Các lỗi thường gặp với MTU

Có một số vấn đề thường gặp liên quan đến MTU (Maximum Transmission Unit) trong mạng máy tính. Dưới đây là một số lỗi phổ biến mà có thể xảy ra khi làm việc với MTU:

 1. Fragmentation-related issues (Vấn đề liên quan đến phân mảnh): Khi kích thước của gói tin vượt quá MTU của mạng, gói tin sẽ được phân mảnh thành các phần nhỏ hơn. Tuy nhiên, quá trình phân mảnh và tái lập gói tin có thể gây ra tăng đáng kể về overhead và có thể dẫn đến hiệu suất kém.
 2. Packet loss (Mất gói tin): Nếu một phần của gói tin bị mất trong quá trình truyền dẫn và không đủ để tái lập gói tin ban đầu, toàn bộ gói tin sẽ bị mất. Điều này có thể xảy ra khi gói tin phân mảnh và một phần của các phần nhỏ bị mất.
 3. Decreased performance (Hiệu suất giảm): Việc phân mảnh gói tin có thể dẫn đến tăng overhead và làm giảm hiệu suất tổng thể của mạng, đặc biệt là trong mạng có lưu lượng cao.
 4. Path MTU Discovery failures (Thất bại trong việc xác định MTU của đường truyền): Trong một số trường hợp, các thiết bị mạng có thể không thể xác định chính xác MTU của đường truyền, dẫn đến việc gửi gói tin với kích thước lớn hơn MTU và gây ra các vấn đề liên quan đến phân mảnh và mất dữ liệu.
 5. MTU mismatch (Không phù hợp MTU): Nếu MTU được cấu hình không đồng nhất trên các thiết bị trong mạng, có thể xảy ra các vấn đề không mong muốn, bao gồm mất dữ liệu và hiệu suất kém.
 6. TCP performance degradation (Suy giảm hiệu suất TCP): Trong một số trường hợp, MTU không tối ưu có thể dẫn đến suy giảm hiệu suất của giao thức TCP, đặc biệt là trong môi trường có lưu lượng lớn và độ trễ cao.

Mong rằng qua bài viết này đã cung cấp cho bạn các thông tin chi tiết nhất về MTU!

Thông Tin Về Tác Giả

Tổng Biên Tập at Thiết Bị Mạng Giá Rẻ | Website | + posts

Nguyễn Thành Hợp là một chuyên gia về lĩnh vực thiết bị mạng, viễn thông gần 10 năm kinh nghiệm với nhiều chứng chỉ chất lượng như CCNA 200-301, CCNP, CCDA, CCDP,... do Cisco cung cấp. Sở thích cá nhân là khám phá những kiến thức mới mẻ về công nghệ nói chung và đặc biệt là liên quan đến lĩnh vực mạng!