Trong bài viết này, ta sẽ đi tìm hiểu về Portfast – giải pháp độc quyền của Cisco để giải quyết bất cập trong thông báo liên kết TCN của giao thức Spanning Tree. Nếu bạn chưa hiểu về tin nhắn thông báo TCN thì hãy tham khảo bài viết trước đó dưới đây:

Giới thiệu về Portfast

Ta đã biết STP được dùng để tránh vòng lặp trong mạng, nó sử dụng thuật toán STA để tạo cơ sở dữ liệu về cấu trúc liên kết, và xác định liên kết tốt nhất để truyền dữ liệu và loại bỏ các giao diện thừa. Khi có một liên kết bị hỏng, nó sẽ sử dụng tin nhắn TCN để thông báo lỗi đến các Switch trong mạng và cập nhật lại cấu trúc mạng.

Portfast là gì

Portfast là giao thức độc quyền của Cisco, nó có 2 tác dụng chính sau:

  • Các cổng đã bật Portfast sẽ chuyển sang chế độ Forwarding và bỏ qua trạng thái Listenting và Learning.
  • Bộ chuyển mạch sẽ không tạo thông báo thay đổi cấu trúc trên các cổng Portfast.

Portfast được sử dụng để giảm độ trễ trong STP khi kết nối với thiết bị mạng. Ta chỉ thường sử dụng Portfast ở cổng biên kết nối Edge Switch với các máy chủ. Lưu ý rằng, kích hoạt Porfast không có nghĩa là cổng đó không tham gia vào quá trình chọn đường dẫn tốt nhất trong STP, các tệp tin BPDU vẫn được gửi và nhận trên cổng.

Một điều lưu ý rằng là ta có thể kích hoạt Portfast trên cổng Trunking nhưng không nên như vậy vì tránh tạo vòng lặp trong lớp 2.

Portfast được sử dụng để tránh độ trễ xảy ra trong cây bao trùm khi kết nối thiết bị mới với mạng. Khi cổng nhanh được bật trên một giao diện, bất cứ khi nào nó phát hiện một giao thức trong sự kiện, cổng sẽ bỏ qua trạng thái cây bao trùm nghe và học và chuyển thẳng sang trạng thái chuyển tiếp.

Cách cấu hình Portfast

1. Bật Portfast trên cổng biên:

Để bật Portfast trên các cổng giao diện ta sẽ thực hiện lệnh cấu hình như sau:

configure terminal
interface ethernet 1/0/1
spanning-tree portfast

Lệnh trên kích hoạt Portfast trên cổng giao diện 1/0/1.

Lưu ý rằng: Nếu switch của bạn sử dụng Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) hoặc Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), bạn có thể muốn sử dụng lệnh spanning-tree portfast edge thay vì spanning-tree portfast để đảm bảo rằng tính năng Portfast được kích hoạt chỉ trên các cổng kết nối đến thiết bị cuối cùng.

Ta cũng có thể sử dụng 1 lệnh duy nhất:

int e1/0/1
switchport host

2. Bật Portfast trên đường Trunk:

Để bật cấu hình Portfast trên cổng Trunk ta sẽ thực hiện lệnh như sau:

int e1/0/1
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
spanning-tree portfast network

Lệnh trên cấu hình cổng e1/0/1 thành cổng Trunk và kích hoạt Portfast.

3. Vô hiệu hóa Portfast

Để tắt Portfast trên một giao diện ta sử dụng lệnh sau:

set spantree portfast mod_num/port_num disable

4. Đặt lại chế độ mặc định Portfast trên cổng

Để reset một giao diện Portfast, ta dùng lệnh sau:

set spantree portfast mod_num/port_num default

Lợi ích của việc kích hoạt Portfast

  • kich sử dụng Portfast các cổng có thể truy cập mạng mà không cần STP thông báo trên mỗi VLAN.
  • Giảm thời gian cổng Trunk chờ STP.
  • Tránh được thời gian trễ 30 giây khi có thiết bị mới truy cập mạng.
  • Tránh vòng lặp STP được kết nối trực tiếp.

Mong rằng qua bài viết này, bạn đã hiểu hơn về một tính năng về STP trên các thiết bị Cisco!

Thông Tin Về Tác Giả

Tổng Biên Tập at Thiết Bị Mạng Giá Rẻ | Website | + posts

Nguyễn Thành Hợp là một chuyên gia về lĩnh vực thiết bị mạng, viễn thông gần 10 năm kinh nghiệm với nhiều chứng chỉ chất lượng như CCNA 200-301, CCNP, CCDA, CCDP,... do Cisco cung cấp. Sở thích cá nhân là khám phá những kiến thức mới mẻ về công nghệ nói chung và đặc biệt là liên quan đến lĩnh vực mạng!