Khi gặp phải lỗi “Mismatched MTU Size” trong mạng, điều này thường xảy ra khi hai hoặc nhiều thiết bị mạng trong cùng một mạng LAN hoặc trên các liên kết trung gian có kích thước MTU khác nhau. MTU (Maximum Transmission Unit) đại diện cho kích thước tối đa của một gói tin mà mạng có thể truyền đi mà không cần phải chia nhỏ hoặc gắn thêm các đoạn.

ví dụ minh họa lỗi Mismatched MTU Size
ví dụ minh họa lỗi Mismatched MTU Size

Cách xử lý lỗi Mismatched MTU Size

dưới đây là một hướng dẫn cụ thể và chi tiết hơn về cách khắc phục lỗi “Mismatched MTU Size” trong mạng:

Bước 1: Xác định Thiết Bị Gây Ra Lỗi

Sử dụng công cụ kiểm tra mạng như Ping hoặc Traceroute để xác định vị trí của lỗi.

Kiểm tra cấu hình MTU trên các thiết bị mạng, bao gồm router, switch và các thiết bị cuối.

Bước 2: Kiểm Tra MTU Hiện Tại

Sử dụng lệnh ping trên Command Prompt (Windows) hoặc Terminal (macOS và Linux) để kiểm tra kích thước gói tin tối đa có thể truyền qua mạng.

ping <địa chỉ IP hoặc tên miền> -f -l <kích thước gói tin>

Ví dụ:

ping 8.8.8.8 -f -l 1500

Tăng giảm kích thước gói tin cho đến khi ping thành công. Kích thước gói tin cuối cùng mà bạn có thể ping thành công chính là kích thước MTU hiện tại.

Bước 3: Điều Chỉnh Cấu Hình MTU

Đối với router và switch:

Truy cập vào giao diện cấu hình của router hoặc switch thông qua trình duyệt web hoặc kết nối console.

Điều chỉnh cấu hình MTU để phù hợp với kích thước MTU đã xác định ở Bước 2.

Bước 4: Sử Dụng MTU Discovery

Đảm bảo rằng tính năng MTU Discovery được kích hoạt trên tất cả các thiết bị mạng, đặc biệt là router và switch.

Bước 5: Kiểm Tra Tất Cả Các Phần của Mạng

Đảm bảo kiểm tra và đặt kích thước MTU đồng nhất trên tất cả các thiết bị mạng trong mạng LAN, WAN và các liên kết trung gian.

Ví dụ thực tế

Giả sử bạn quản lý một mạng văn phòng với một router kết nối với internet và một switch kết nối với các máy tính trong văn phòng. Bạn nhận thấy rằng các máy tính trên mạng gặp phải sự cố kết nối internet và bạn nghi ngờ rằng lỗi có thể liên quan đến kích thước MTU không phù hợp giữa router và switch.

Bước 1: Xác định Thiết Bị Gây Ra Lỗi

Sử dụng lệnh ping để kiểm tra kích thước MTU trên cả router và switch.

Trên router:

ping <địa chỉ IP của router> -f -l 1500

Trên switch:

ping <địa chỉ IP của switch> -f -l 1500

Bước 2: Kiểm Tra MTU Hiện Tại

Thử tăng kích thước gói tin cho đến khi ping không thành công. Kích thước gói tin cuối cùng mà ping thành công chính là kích thước MTU hiện tại.

Giả sử rằng kích thước MTU tối đa mà bạn có thể ping thành công là 1472 bytes trên router và 1500 bytes trên switch.

Bước 3: Điều Chỉnh Cấu Hình MTU

Đối với router: Truy cập vào giao diện quản trị của router (thông qua trình duyệt web hoặc kết nối console) và điều chỉnh cấu hình MTU để phù hợp với kích thước MTU tối đa trên switch (tức là 1500 bytes).

Đối với switch: Kiểm tra cấu hình MTU hiện tại trên switch và đảm bảo nó phù hợp với kích thước MTU tối đa trên router (tức là 1472 bytes).

Bước 4: Sử Dụng MTU Discovery

Kích hoạt tính năng MTU Discovery trên cả router và switch để đảm bảo chúng tự động phát hiện và thích ứng với kích thước MTU của mạng.

Bước 5: Kiểm Tra Tất Cả Các Phần của Mạng

Đảm bảo kiểm tra và đặt kích thước MTU đồng nhất trên tất cả các thiết bị mạng trong mạng LAN và WAN.

Câu hỏi thực tế

Câu hỏi 1: một máy chủ kết nối vào một cổng switch với MTU là 9000 byte và dữ liệu phải được định tuyến và gửi ra khỏi một giao diện đã được thiết lập MTU là 1500 byte, khi máy chủ gửi một khung dữ liệu có kích thước 8000 byte đến switch và switch cần định tuyến nó ra khỏi giao diện có MTU là 1500 byte thì điều gì sẽ xảy ra?

Trả lời:

có một số khả năng xảy ra:

  1. Switch sẽ loại bỏ khung: Trong trường hợp không có sự hỗ trợ fragmentation, switch có thể loại bỏ khung dữ liệu vì kích thước của nó vượt quá MTU của giao diện đích.
  2. Switch sẽ chia nhỏ và gửi qua nhiều gói tin IP: Trong trường hợp switch hỗ trợ fragmentation, nó sẽ chia nhỏ khung dữ liệu thành các phần nhỏ hơn và gửi chúng dưới dạng nhiều gói tin IP riêng lẻ với kích thước phù hợp với MTU của giao diện đích. Tuy nhiên, điều này có thể làm giảm hiệu suất mạng và tăng overhead do việc chia nhỏ và gửi lại gói tin.
  3. Hành vi khác tùy thuộc vào cấu hình của switch: Một số switch có thể được cấu hình để tự động giảm kích thước gói tin hoặc loại bỏ chúng nếu chúng vượt quá MTU của giao diện đích, trong khi một số khác có thể thực hiện fragmentation hoặc thậm chí là báo lỗi trả về cho máy chủ. Hành vi cụ thể sẽ phụ thuộc vào cấu hình và tính năng của switch cụ thể đó.

Câu hỏi 2: switch Layer 3 và Layer 2 xử lý các gói tin có kích thước vượt quá MTU trên các giao diện có khác nhau không?

Trả lời:

Trên các giao diện Layer 3, switch sẽ kiểm tra bit DF trong gói tin IP. Nếu bit DF được đặt, switch sẽ loại bỏ gói tin quá lớn và gửi thông báo lỗi cho nguồn gốc. Nếu bit DF không được đặt, switch sẽ chia nhỏ gói tin và tiếp tục chuyển tiếp các phần nhỏ của gói tin.

Trong khi đó, trên các giao diện Layer 2 với MTU nhỏ hơn, switch sẽ đơn giản loại bỏ các khung dữ liệu vượt quá MTU mà không gửi bất kỳ thông báo nào. Điều này cũng áp dụng cho trường hợp nếu giao diện đích không thể xử lý được khung dữ liệu lớn hơn, nó cũng sẽ loại bỏ khung dữ liệu đó mà không thông báo lại cho phía gửi. Điều này giúp người quản trị mạng hiểu rõ về cách mà các switch xử lý vấn đề MTU và đáp ứng trong các tình huống khác nhau.

Xem thêm bài viết: Phân biệt Switch Layer 3 và Layer 2

Thông Tin Về Tác Giả

Tổng Biên Tập at Thiết Bị Mạng Giá Rẻ | Website

Nguyễn Thành Hợp là một chuyên gia về lĩnh vực thiết bị mạng, viễn thông gần 10 năm kinh nghiệm với nhiều chứng chỉ chất lượng như CCNA 200-301, CCNP, CCDA, CCDP,... do Cisco cung cấp. Sở thích cá nhân là khám phá những kiến thức mới mẻ về công nghệ nói chung và đặc biệt là liên quan đến lĩnh vực mạng!