Core switch đóng vai trò quan trọng trong cấu trúc mạng máy tính. Được đặt ở tầng lõi của mô hình mạng ba tầng, core switch không chỉ là một thiết bị chuyển mạch mà còn là trung tâm điều phối lưu lượng thông tin. Với khả năng xử lý lớn và tốc độ chuyển mạch cao, nó giúp đảm bảo rằng dữ liệu có thể di chuyển một cách nhanh chóng và hiệu quả giữa các tầng khác nhau của mạng.

Core switch là gì?

Core switch là một thiết bị trong mạng máy tính có chức năng chuyển tiếp các gói dữ liệu (packet) giữa các thiết bị khác nhau, thường được sử dụng ở tầng trung tâm (core layer) của mô hình mạng ba tầng.

core-switch

Mô hình mạng 3 tầng là một kiến trúc mạng được thiết kế để tăng cường hiệu suất, quản lý, và mở rộng của mạng máy tính. Mô hình này bao gồm ba tầng chính:

Tầng Access (tầng truy cập):

Tầng Access là tầng mà các thiết bị đầu cuối như máy tính cá nhân, máy in, điện thoại IP, và các thiết bị mạng khác kết nối vào mạng.

Các switch ở tầng này thường chịu trách nhiệm cho việc chuyển mạch lưu lượng truy cập từ các thiết bị đầu cuối và cung cấp dịch vụ VLAN (Virtual LAN) để phân chia mạng thành các đoạn nhỏ hơn.

Tầng Distribution (tầng phân phối):

Tầng Distribution có nhiệm vụ phân phối lưu lượng từ tầng Access lên tầng Core và ngược lại.

Ở tầng này, các switch thường thực hiện chức năng định tuyến nếu cần thiết và giúp quản lý lưu lượng dữ liệu giữa các segment của mạng.

Các thiết bị như router có thể được triển khai ở tầng này để thực hiện các chức năng định tuyến và liên kết các mạng con.

Tầng Core (tầng lõi):

Tầng Core là tầng nòng cốt của mạng, nơi mà lưu lượng từ tất cả các tầng khác gặp nhau.

Core switch nằm ở tầng này và chịu trách nhiệm chuyển mạch lưu lượng giữa các tầng Distribution và giữa các core switch.

Mục tiêu của tầng này là đảm bảo rằng lưu lượng có thể di chuyển một cách nhanh chóng và hiệu quả giữa các phần khác nhau của mạng.

Vai trò của Core switch trong cấu trúc mạng 3 tầng

Core switch là một thiết bị chuyển mạch dữ liệu trung tâm trong mạng máy tính, thường được vận hành ở tầng lõi của kiến trúc mạng ba tầng. Core switch có vai trò quan trọng trong hệ thống mạng:

vai-tro-cua-core-switch-trong-mo-hinh-mang-3-lop

Chuyển mạch lưu lượng trung tâm:

Core switch có nhiệm vụ chuyển mạch lưu lượng dữ liệu chủ yếu giữa các thiết bị mạng ở tầng Access và tầng Distribution. Nó giúp thông tin có thể lưu chuyển một cách nhanh chóng và hiệu quả trong mạng.

Phân phối lưu lượng:

Nó hỗ trợ phân phối lưu lượng dữ liệu từ nhiều nguồn đến nhiều đích khác nhau trong mạng. Điều này là cần thiết để đảm bảo rằng mọi thiết bị có thể liên lạc với nhau một cách hiệu quả.

Tính ổn định và chịu lỗi:

Core switch thường được trang bị tính năng chịu lỗi, có khả năng tự động chuyển sang các đường dẫn dự phòng khi có sự cố xảy ra. Điều này giúp duy trì tính ổn định của mạng.

Hỗ trợ hiệu suất cao:

Với tốc độ chuyển mạch cao và khả năng xử lý lớn, core switch đảm bảo rằng mạng có thể đáp ứng được yêu cầu về hiệu suất, đặc biệt là trong các môi trường yêu cầu lưu lượng lớn.

Quản lý định tuyến:

Trong một số trường hợp, core switch có thể thực hiện các chức năng định tuyến cơ bản, giúp hướng dẫn lưu lượng dữ liệu giữa các mạng con.

Kết nối đa dạng:

Core switch thường có khả năng kết nối với nhiều thiết bị mạng khác nhau như switch, router, và có thể thậm chí là các thiết bị mạng khác như firewall hoặc load balancer. Như vậy, vai trò của core switch là đảm bảo tính ổn định, hiệu suất cao và khả năng mở rộng của mạng máy tính bằng cách chuyển mạch lưu lượng dữ liệu chủ yếu giữa các thành phần khác nhau của mạng.

Tính năng của Core Switch và Access Switch khác nhau như nào? 

Core switch và access switch là hai loại thiết bị chuyển mạch khác nhau trong mạng máy tính, thường được sắp xếp theo kiến trúc mạng ba tầng: 

Core Switch Access Switch
Vị trí Thường được vận hành ở tầng lõi (core layer), là tầng trung tâm của mạng Thường được vận hành ở tầng truy cập (access layer), là tầng gần nhất với các thiết bị đầu cuối.
Chức năng chính Chuyển mạch lưu lượng trung tâm giữa các tầng Access và Distribution. Quản lý lưu lượng giữa các phân đoạn của mạng Chuyển mạch lưu lượng truy cập từ các thiết bị đầu cuối.
Tốc độ và hiệu suất Có tốc độ chuyển mạch cao và khả năng xử lý lưu lượng lớn. Có nhiều cổng để kết nối với nhiều thiết bị mạng lớn Yêu cầu tốc độ chuyển mạch thấp hơn so với core switch vì chủ yếu xử lý lưu lượng đến và từ các thiết bị đầu cuối.
Kết nối Kết nối với nhiều thiết bị mạng khác nhau như switch trong các tầng khác, router, firewall, và core switch khác.  Kết nối trực tiếp với các thiết bị đầu cuối như máy tính, máy in, điện thoại IP, và các thiết bị khác

Core switch chủ yếu tập trung vào việc chuyển mạch lưu lượng trung tâm và kết nối đa dạng trong khi access switch tập trung vào việc kết nối trực tiếp với các thiết bị đầu cuối và chuyển mạch lưu lượng truy cập.

Core switch thường có hiệu suất cao và tính ổn định để đảm bảo hoạt động của toàn bộ mạng, trong khi access switch thường có thiết kế đơn giản và tốc độ chuyển mạch tương đối thấp hơn.

Kết luận:

Như vậy, vai trò của core switch không chỉ là việc kết nối các thiết bị mạng mà còn là sự đảm bảo tính ổn định, khả năng mở rộng và quản lý lưu lượng trong môi trường mạng đòi hỏi sự linh hoạt và hiệu suất cao. Sự linh hoạt và khả năng mở rộng của core switch giúp nó đáp ứng nhanh chóng với sự phát triển và thay đổi trong môi trường kinh doanh và công nghệ hiện đại.